Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring

Jan 18, 2022

I denne første episode i 2022, byder jeg velkommen og sætter fokus på at sætte sig en intention. 

Jeg inviterer dig til at kigge på dine holdninger og handlinger, og se, hvor de ikke hænger sammen eller hvor der er alt for stort et gap imellem de to. 

Hvor hænger dine handlinger og holdninger ikke sammen?

Hvad er...


Dec 23, 2021

Velkommen til den her episode, der handler om, når andre blander sig i din måde at opdrage på eller kommenterer på dit barns måde at være på.   

Rikke giver dig input til at sætte personlige grænser og tale i et tydeligt jeg-sprog. 

Du får input til, hvordan du kan blive stærkere i dit ståsted og dine...


Nov 28, 2021

Vi står med fødderne på vej ind i julemåneden og alt det hygge, der skal være kan godt ende i stressede forældre og over-ivrige børn, der tester vores tålmodighed.

I denne episode giver Rikke dig 3 tips til december måneds travlhed med ivrige børn og mange jule-arrangmenter. Rikke giver også input til at...


Nov 21, 2021

Rikke giver et indblik i, hvorfor mindre børn "kommer til at slå ud" og inviterer samtidig os voksne til at være opmærksomme på, hvordan vi taler om vores børn. 

Men hvorfor slår børn ud?

Børn kan slå, når de bliver overvældede af deres følelser og frustrationer. (en af de mest almindelige)

Børn slår ud...


Oct 31, 2021

Hør Rikke fortælle om, hvad man gør, når anerkendelsen ikke virker. Du kender måske til, at være opmærksom på, at anerkende dit barns følelser, men oplever fra tid til anden, at det ikke virker. 

Rikke beskriver hvad essensen af anerkendelse er, og fortæller om, hvorfor anerkendelse ikke kan "ikke virke"! Du...