Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring

Mar 21, 2021

Morgenstunden kan være hæsblæsende og fyldt med “kom nu", “Tag nu det tøj på”- beskeder”.  
 
I denne episode sætter jeg spot på morgenstunden og giver enkelte input til at gå fra kommando til kontakt, og andre små fifs til at morgenstunden kan glide lidt lettere. 


Mar 12, 2021

I dag skal vi tale om vores vrede og temperament.  Vi fortjener alle at vide, forstå og huske på, hvad der sker i vores hjerne, når vi virkelig ryger i det røde felt, og siger ting vi fortryder

Mon ikke det sker for de fleste forældre? Jeg tror det. 

I dette afsnit fortæller jeg dig om, hvad der sker når...


Mar 12, 2021

I dette første episode af min podcast byder jeg velkommen til mit univers og fortæller lidt om, hvordan jeg ser forældreskab, og hvad du kan få ud af at lytte med.

https://foraeldresparring.dk/