Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring

Apr 11, 2021

Livet med en 2-3 årig i huset byder på mange følelser,  og masser af skrig og skrål, grin og iver,  kasten-sig- i-jorden,  slåen ud og løbe væk når man kalder. 
 
Før i tiden kaldte man det trodsalderen, nu ved vi at det er selvstændigheden. 
 
 I denne episode dykker Rikke Winckler ned i alderen. Du får...