Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring

Jul 17, 2021

Har du særlig legetid med dit barn? Rikke Winckler fortæller om, hvordan du kan træne nærvær og lege på en måde, der tanker dit barn op.

Det er tidspunkter, hvor den voksne dedikerer sig 100 procent til at lege på barnets præmisser og med det, som barnet gerne vil lege.

Man kan lave rammer som ingen ipad, eller...


Jul 3, 2021

Rikke Winckler dykker her ned i time-out og time-in.

Time-out bliver af nogle brugt som en måde at straffe barnet og tage barnet ud af et fællesskab. Det er ofte gjort i afmagt. At blive sat ud af fællesskab er den største straf for et barn.  Det er en måde at stoppe følelser, der larmer, som vi ikke kan holde ud...