Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring

Dec 23, 2021

Velkommen til den her episode, der handler om, når andre blander sig i din måde at opdrage på eller kommenterer på dit barns måde at være på.    Rikke giver dig input til at sætte personlige grænser og tale i et tydeligt jeg-sprog. 

Du får input til, hvordan du kan blive stærkere i dit ståsted og dine...