Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring

Mar 27, 2022

Mange kender til at, de ikke kan trænge igennem til deres barn, når først de store følelser raser.  I denne episode kigger vi lidt ind i hjernen og bruger metaforen om stue-etage-hjernen (de store følelser) og 1. sals hjernen (den sunde fornuft) som er en brugbar beskrivelse skabt af psykiater og forfatter, Dan...


Mar 20, 2022

Mange har spurgt om gode råd til at tale med deres børn om krigen i Ukraine.  I denne episode sætter jeg derfor spotlight på 3 fokuspunkter, som du kan lade dig inspirere af. 

1) dig selv og din egen frygt

2) hvordan du stiller åbne spørgsmål tli dit barn og undersøger, hvad dit barn tænker, ved og måske får...


Mar 6, 2022

Rikke sætter fokus på de frustrationer der kan opstå, når ens barn ikke falder i søvn og putningen trækker i langdrag.  Du får konkrete tips til, hvordan du med dit mindset kan lette situationen og hvordan du kan smitte med ro, så putningen bliver mere tryg og rar og måske i sidste ende, går lidt...