Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


Jul 31, 2022

Velkommen til den anden episode hvor Rikke laver brevkasse baseret på de mange mails og spørgsmål der bliver sendt. 

I dagens epsiode sætter Rikke fokus på en 5 årige med store følelser og giver input og inspiration til at se hele vejen rundt omkring barnet. 

Du er også velkommen til at sende dit spørgsmål, det kan du gøre på hej@foraeldresparring.dk