Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


Sep 17, 2023

I denne episode handler det om trusler - eller mest af alt, hvad vi kan gøre for at skrue ned for trusler og op for samarbejdet. 

Og vi kommer nok allesammen til at sige i trussel i ny og næ.

I denne episode giver Rikke Winckler fem tips til at forstå, hvor truslerne kommer fra, hvad konsekvenserne er, og hvad du med fordel kan gøre i stedet.

Trusler kommer ofte fra vrede og afmagt. I efteråret åbner Rikke Wickler åbner for sit nye onlinekursus her i efteåret, der hedder Nøglen til dit temperament. Det er til dig, der har lyst til at lære at forstå dine vredesmønstre på et dybere plan og få mulighed for at skabe nogle forandringer. Du kan læse mere om kurset her: 

https://foraeldresparring.dk/noeglen-til-dit-temperament-live/