Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


Mar 27, 2022

Mange kender til at, de ikke kan trænge igennem til deres barn, når først de store følelser raser.  I denne episode kigger vi lidt ind i hjernen og bruger metaforen om stue-etage-hjernen (de store følelser) og 1. sals hjernen (den sunde fornuft) som er en brugbar beskrivelse skabt af psykiater og forfatter, Dan Siegel. 

Rikke fortæller også kort om kurset Opdragelse med hjertet - som du kan læse mere om herunder

https://foraeldresparring.dk/opdragelse-med-hjertet/