Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


Mar 12, 2021

I dag skal vi tale om vores vrede og temperament.  Vi fortjener alle at vide, forstå og huske på, hvad der sker i vores hjerne, når vi virkelig ryger i det røde felt, og siger ting vi fortryder

Mon ikke det sker for de fleste forældre? Jeg tror det. 

I dette afsnit fortæller jeg dig om, hvad der sker når vreden kaprer hjernen og du får enkelte strategier til at stoppe din vrede. 

https://foraeldresparring.dk/