Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


Mar 21, 2021

Morgenstunden kan være hæsblæsende og fyldt med “kom nu", “Tag nu det tøj på”- beskeder”.  
 
I denne episode sætter jeg spot på morgenstunden og giver enkelte input til at gå fra kommando til kontakt, og andre små fifs til at morgenstunden kan glide lidt lettere.