Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


Dec 23, 2021

Velkommen til den her episode, der handler om, når andre blander sig i din måde at opdrage på eller kommenterer på dit barns måde at være på.    Rikke giver dig input til at sætte personlige grænser og tale i et tydeligt jeg-sprog. 

Du får input til, hvordan du kan blive stærkere i dit ståsted og dine holdninger, således at det er nemmere at sige "til" overfor dig selv og være tro mod dine værdier, når du siger fra eller sætter en grænse. 

Du får inspiration til hvordan mental forberedelse kan være godt og du får også kærlige puf til, hvordan du husker at tage ansvar for dit barns opførsel, når I er ude. 

God fornøjelse.