Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


Mar 12, 2021

I dette første episode af min podcast byder jeg velkommen til mit univers og fortæller lidt om, hvordan jeg ser forældreskab, og hvad du kan få ud af at lytte med.

https://foraeldresparring.dk/