Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


Jun 5, 2021

Kender du at blive valgt fra som far, selvom du har alle de rette intentioner? Rikke Winckler dykker ned i denne problematik. Få 5 fokuspunkter med tips og inspiration.

Rikke har modtaget et brev fra en far, der oplever, at det, han gør, aldrig er godt nok for hans søn. I forhold til putning, bleskift osv. Det er kun mor, der dur. Det gør nas og giver en følelse af utilstrækkelighed.  

Rikke giver gode råd til denne fase.

https://foraeldresparring.dk/