Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


Mar 6, 2022

Rikke sætter fokus på de frustrationer der kan opstå, når ens barn ikke falder i søvn og putningen trækker i langdrag.  Du får konkrete tips til, hvordan du med dit mindset kan lette situationen og hvordan du kan smitte med ro, så putningen bliver mere tryg og rar og måske i sidste ende, går lidt hurtigere.