Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


May 1, 2022

Til tider er det ben-hårdt at have små og mindre børn. (okay, bare at have børn). 

Man kan godt være udmattet af impulsstyrede reaktioner. 

Man kan være presset på alle leder og kanter, job, husholdning, børn, parforhold, livsbekymringer.

Derfor er der situationer, hvor man får sagt mindre heldige ting. Og ting, det vil være godt at sige undskyld for. 

I denne episode sætter Rikke spotlight på den vigtige undskyldning og hvordan vi kan sige undskyld, så det handler om barnets følelser og ikke om vores.