Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring

Nov 28, 2021

Vi står med fødderne på vej ind i julemåneden og alt det hygge, der skal være kan godt ende i stressede forældre og over-ivrige børn, der tester vores tålmodighed.

I denne episode giver Rikke dig 3 tips til december måneds travlhed med ivrige børn og mange jule-arrangmenter. Rikke giver også input til at...


Nov 21, 2021

Rikke giver et indblik i, hvorfor mindre børn "kommer til at slå ud" og inviterer samtidig os voksne til at være opmærksomme på, hvordan vi taler om vores børn. 

Men hvorfor slår børn ud?

Børn kan slå, når de bliver overvældede af deres følelser og frustrationer. (en af de mest almindelige)

Børn slår ud...