Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring

Jan 18, 2022

I denne første episode i 2022, byder jeg velkommen og sætter fokus på at sætte sig en intention.  Jeg inviterer dig til at kigge på dine holdninger og handlinger, og se, hvor de ikke hænger sammen eller hvor der er alt for stort et gap imellem de to. 

Hvor hænger dine handlinger og holdninger ikke sammen?

Hvad er...