Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældresparring


May 15, 2022

Som noget nyt introducerer jeg "Brev-kasse" podcast, hvor nogle   nogle af lytternes dilemmaer op bliver taget op. 

I første episode taler Rikke blandt andet om forskellen på høflighed og personlighed da et forældrepar en lidt stille og tilbageholdende pige. 

Du er også velkomment til at sende dine tanker eller ønsker  - eller hvis du har et dilemma, du ønsker input til. Du kan sende det til hej@foraeeldresparring.dk

 

God fornøjelse